Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Мисија

Јасно и разговjетно постављена визија и мисија, те на тој основи саопштени глобални и развојни циљеви предузећа, поред тога што представљају окосницу за израду Програма пословања, служе и као:

 • основа за дизајнирање стратегије и на њој засноване пословне политике и циљева предузећа,
 • битна одредница изградње културе предузећа примjерене власничкој структури и захтjевима тржишта.

МИСИЈА

Мисија КП „Комуналац“ Лакташи проистиче из његове визије, традиције, везаности за основну дјелатност. С тим у вези, мисија Предузећа је да обезбједи квалитетне услуге у области пружања комуналних услуга за своје клијенте по прихватљивим цијенама на начин да ојача своју позицију на тржишту.

Тржишна мисија. Подразумјева континуирано побољшање перформанси у корист оснивача, Предузећа, запослених и клијената.

Корисници наших услуга. Примарна брига Предузећа је стварање резултата у складу са очекивањима наших клијената, запослених, менаџмента, синдиката, и друштвене заједнице

Оснивач. Предузеће је у обавези да штити и повећа вриједност, као и да сачува повjерење у стил и имиџ Предузећа.

Запослени. Предузеће вјерује у сваког запосленог, подстиче га, јача креативност и награђује праве вредности. Квалитетан Колективни уговор додатно осигурава статус радника.

Друштвена одговорност. Менаџмент је посвећен настојању да поштује закон, побољша квалитет живота и води бригу о животној средини.

ВИЗИЈА

КП „Комуналац“ Лакташи ће бити стабилно и успјешно растуће Предузеће посвећено пружању услуга завидног квалитета и највиших стандарда у области пружања комуналних услуга, а самим тим и одржавању комуналног реда.

ЦИЉЕВИ

Будући развој Предузећа се види у настављању стратегије стабилног раста уз уштеде у Предузећу.

Стратешки циљеви Предузећа су:

 1. обезбјеђење континуираног раста изражено обимом пружених услуга (повећање броја корисника и процента наплате );
 2. држање корака са потенцијалном конкуренцијом, с фокусом на повећање продуктивности и побољшање квалитета пружања услуга.

Глобални циљеви

Предузеће намјерава да настави започети процес у области пружања комуналних услуга на постојећем тржишта услуга, штитећи и јачајући своју позицију. Уколико се у општим назнакама искажу циљеви по својим приоритeтима, онда би приједлог циљева КП „Комуналац“  био сљедећи:

 • Очување и одржавање комуналног реда. Обезбједити очување комуналног реда као једног од битних циљева бављења комуналном делатношћу.
 • Задовољство корисника и квалитет и сигурност услуга. Услуге обављати квалитетно, сигурно и по повољним цијенама.
 • Добит. Обезбеђење задовољавајућег износа добити на годишњем нивоу који би био довољан за издвајање дијела у корист локалне самоуправе и средстава за дугорочно планирање развоја.
 • Стандард запослених. Зараде запослених, сигурни услови за рад и социјална сигурност морају бити првенствена брига менаџмента Предузећа.
 • Продуктивност. Продуктивност рада подићи на завидан ниво, али који неће водити претјераном изнуривању запослених и раубовању средстава.
 • Сигурност и еколошка безбједност. Поштовати сигурносне и еколошке стандарде како не би долазило до повреда, губитка имовине и како би се избјегла било каква опасност за околину.
 • Друштвена одговорност. Брига Предузећа је и да допринесе богатству заједнице и локалне самоуправе, да поштује закон и спречава штете.

Планиране активности у 2016. години су усмјерене на ефикасно остваривање:

 • програма рада индивидуалне комунале потрошње,
 • програма рада заједничке комунале потрошње и
 • финансијског планa
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net